Coaching Sinds begin 2015 geef ik coaching. Dit betreft vooral beginnende managers, managers in opleiding of klinisch psychologen in opleiding, die hun managementvaardigheden willen ontwikkelen. Soms ook gaat het om (startende) ondernemers, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. De gesprekken vinden meestal 1 x 6 weken plaats en richten zich op het leren (her)kennen van de sterke en zwakke punten en het werken aan de ontwikkelpunten. De focus kan liggen op praktische zaken, strategische kwesties of juist meer op de persoonlijke valkuilen gericht zijn. design © 2012 transfer2dvd.nl privacyverklaring