Psychotherapie Mensen kunnen zich aanmelden met angst- en dwangklachten, stemmingsklachten, eetproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. Bij dat laatste kunt u denken aan: een negatief zelfbeeld, het moeilijk aan kunnen gaan van relaties of juist het steeds wisselen daarvan, het onvermogen een baan te behouden etc.  Deze problemen wortelen over het algemeen in iemands karakter en bestaan dan ook vaak al geruime tijd. Concrete klachten zijn vaak een gevolg en een signaal van onderliggende problemen, die gaan over hoe u zich over uzelf voelt en over hoe u zich verhoudt met andere mensen. Meestal is er sprake van terugkerende patronen die tot klachten leiden. Iemand kan bijvoorbeeld last hebben van paniekaanvallen, omdat hij of zij te weinig voor zichzelf op durft te komen in allerlei situaties. Ik vind het belangrijk om dan niet alleen de paniekaanvallen te behandelen, maar ook het onderliggende assertiviteitsprobleem. Soms hangt zo'n onderliggend probleem, bijvoorbeeld subassertiviteit, samen met een meer algemene en uitgebreide manier van in het leven staan. Iemand herkent dan als patroon in zijn of haar leven dat conflicten, emoties, relaties uit de weg worden gegaan, omdat men als overtuiging heeft dat hij of zij daar niet toe in staat is. Dan gaat het dus meer over hoe iemands stijl in het leven is en wat daarin valkuilen en problemen zijn. Dit betreft meestal het karakter of de persoonlijkheid en daarom spreken we dan van persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling hiervan doe ik over het algemeen met behulp van schematherapie. In de eerste gesprekken kunnen we nader ingaan op de vraag wat dat dan concreet voor u zou inhouden. In een eerste telefonische screening probeer ik vast te stellen om wat voor klachten het gaat en of ik het in de eigen praktijk zou kunnen behandelen. Vervolgens spreek ik altijd een of twee onderzoeksgesprekken af om nader in te gaan op de problemen. Dan kan er ook over en weer gekeken worden of het klikt en of ik u kan helpen. Als dat zo is, wordt er vervolgens een behandeling gestart. Met een verwijzing van de huisarts wordt een behandeling over het algemeen volledig vergoed, maar het is raadzaam bij de eigen verzekering na te vragen hoe een en ander is geregeld. design © 2012 transfer2dvd.nl privacyverklaring