Supervisie De supervisies kunnen individueel gegeven worden of in groeps-/teamverband. Focus van de supervisies is altijd het behandelen van patiënten; supervisie over diagnostiek geef ik niet. De gesuperviseerde behandelingen lopen van kortdurende behandeling (model Rijnders ea) via cognitieve gedragstherapie tot schematherapie (behandelen van mensen met as II problematiek, zowel cluster B als C). De individuele supervisies vinden over het algemeen plaats in de praktijk, de teamsupervisies in de desbetreffende instelling. Tarieven worden in overleg afgesproken en zijn afhankelijk van de duur van de sessies en eventueel de groepsgrootte. Leertherapie geef ik vooral in het kader van de opleiding tot gedragstherapeut en psychotherapeut of klinisch psycholoog. Leertherapie is daarbij inhoudelijk te onderscheiden van supervisie. Het gaat in een leertherapie om het zicht krijgen op en bewerken van de eigen thema's en valkuilen, met name waar deze het functioneren als therapeut beïnvloeden. design © 2012 transfer2dvd.nl privacyverklaring